Statut

NOWY STATUT WAŻNY OD 30.10.2017 JEST DOSTĘPNY NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU, LUB U DYREKTORA PRZEDSZKOLA.