Kadra

Przedszkole "Elfik Junior" zatrudnia wykwalifikowanych i pełnych entuzjazmu nauczycieli posiadających szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej.

 Nasi nauczyciele to pełni ciepła, zrozumienia i akceptacji ludzie, którzy wiedzą, jak ważny jest rozwój dziecka na początkowym etapie rozwoju.

W przedszkolu pracują nauczyciele z kwalifikacjami do nauczania języka niemieckiego i języka angielskiego, specjaliści terapii pedagogicznej, instruktor gimnastyki korekcyjnej, logopeda i oligofrenopedagog.

Wszyscy pracownicy przedszkola posiadają aktualne książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych  upoważniającymi do pracy z dziećmi.

Krasnoludki:


Edyta Orzińska
Joanna Marciniak
Katarzyna Żelazko

Świetliki:

Sandra Niewrzoł,

Magdalena Gawliczek

Żabki:

Barbara Bulenda

Natalia Szymiczek

Dorota Kurek

 MIsie:

Anita Rybarczyk

Małgorzata Prusicka

Magdalena Ehrentraut