Artykuły

Współpraca nauczycieli przedszkola z rodzicami drogą do osiągnięcia sukcesu wychowawczego

 

 Rodzina, bez wątpienia, jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka. To rodzice jako pierwsi wprowadzają nowego człowieka w system kultury, przekazują i kształtują jego system wartości

 

Przedszkole jest zaś bardzo często pierwszą instytucją, z którą styka się młody człowiek. Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola, której elementem jest wspomaganie rozwoju dzieci, jest możliwe tylko dzięki współpracy wychowawców z rodzicami dziecka Optymalne wsparcie procesów rozwoju i wychowania dziecka bezwzględnie wymaga ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu rodzinnego.